Menu_2
Kur'an Mushaf Fihristi ( ÇİFT ve TEK Sayısal Simetri - 7 ve 19 İkili Sayısal Kodlama ) Uzman Seviye - 6     Ver:1.0
Genel Kriter: Kur'an benzerini getirme iddiasında olanlar öncelikle Fihrist bilgilerini getirmelidirler. Kur'an'ın fihristi aşağıda verilmiştir. Sure ve Ayet sayılarındaki sayısal kodlamalar Kriterler olarak tanımlanmıştır. Benzerinin getirilmesi için denklikleri sağlayan benzer Ayet sayılarının getirilmesi gerekir. Yeni Ayet sayılarını ilgili bölgelere girebilir, [ Enter ] veya [ Hesapla ] tuşunu kullanarak denkliklerin benzer olarak sağlanıp sağlanmadığını görebilirsiniz. Bu fihristeki kodlamalar Ha-Mim Sureleri olarak bilinen 40-41-42-43-45-46 sureler ile 22 kriteri ortak olarak paylaşırlar ve 22. kriter vasıtasıyla Ha-Mim kodlamalarına bağlanırlar. Kur'an benzerliğinin sağlanması için Ha-Mim kodlamalarının da benzer olarak getirilmesi gereklidir.    Eleştirilere Cevaplar    (Özet Bilgi)    Kriterlerin Excel Dosyası
Sure No Sure Adı Ayet
Sayısı
Numarasız
Besmele
Toplam
Ayet
ÇİFT-ÇİFT
Sure Çift     Ayet Çift
TEK-TEK
Sure Tek     Ayet Tek
ÇİFT-TEK
Sure Çift     Ayet Tek
TEK-ÇİFT
Sure Tek     Ayet Çift
Sure
Basamak
Toplam
Ayet
Basamak
Toplam
Ayet Sayıları
Mutlak Farkı
ÇİFT
Sure No       Çift Ayet
TEK
Sure No       Tek Ayet
        Gauss: 114 x ( 114 + 1 ) = 6555
Ayet Toplamı Sure Toplamı Sure Toplamı Ayet Toplamı
           
Kriter
No
Açıklama Kodlama Sonuç Detay
4.1-Grup Kodlamalar: Kur'an Mushaf Fihristi sayıları üzerinde ortaya çıkan kodlamalar
22- (40-41-42-43-44-45-46)
Ha-Mim surelerindeki Toplam Ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) ardışık dizilimi
Kriter-22: Getireceğiniz yeni Ayet sayıları içinde 40-41-42-43-44-45-46 nolu surelerin Toplam Ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmeli ve 7' ye bölündüğünde 2 kalanı vermelidir. (Mustafa Kurdoğlu 18.10.2018 - Türkiye/Yalova)
23- Sure ve Ayet sayılarından Çift ve Çift veya Tek ve Tek olanların adedi, Çitf ve Tek veya Tek ve Çift olanların adedine eşit olarak simetri oluşturmalıdır. Kriter-23: Getireceğiniz yeni Ayet sayıları içinde Sure ve Ayet sayılarından Çift ve Çift veya Tek ve Tek olanların adedi, Çitf ve Tek veya Tek ve Çift olanların adetlerine eşit olarak simetri oluşturmalıdır
(Kourosh Jamneshan - İran)
24- Sure ve Ayet sayılarından
(Çift-Çift) ve (Tek-Tek)
Toplamları ve Toplam Ayet sayısı
(Çitf-Tek) ve (Tek-Çift)
Toplamları ve Toplam Sure sayısı
Kriter-24: Getireceğiniz yeni Ayet sayıları içinde Sure ve Ayet sayılarından
(Çift-Çift) ve (Tek-Tek) Toplamları ve Toplam Ayet sayısı eşit olmalıdır.
(Çitf-Tek) ve (Tek-Çift) Toplamları ve Toplam Sure sayısı eşit olmalıdır.
(Kourosh Jamneshan - İran)
25.1- Sure ve Ayet sayılarından (Çift ve Çift), (Tek ve Tek), (Çitf ve Tek), (Tek ve Çift) Sure No ve Ayet Toplamlarının, sırasında ardışık dizilimi Kriter-25.1: Getireceğiniz yeni Ayet sayıları içinde Sure ve Ayet sayılarından (Çift ve Çift)-(Tek ve Tek) Sure No ve Ayet Toplamlarının, (Çitf ve Tek)-(Tek ve Çift) Sure No ve Ayet Toplamlarının, sırasında ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmeli ve 7' ye bölündüğünde 2 kalanı vermelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)
25.2- Sure ve Ayet sayılarından (Çift ve Çift)-(Tek ve Tek) Sure No ve Ayet Toplamlarının,
(Çitf ve Tek)-(Tek ve Çift) Sure No ve Ayet Toplamlarının, Ters ardışık dizilimi
Kriter-25.2: Getireceğiniz yeni Ayet sayıları içinde Sure ve Ayet sayılarından (Çift ve Çift)-(Tek ve Tek) Sure No ve Ayet Toplamlarının, (Çitf ve Tek)-(Tek ve Çift) Sure No ve Ayet Toplamlarının, Ters ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 15.11.2017 - Türkiye/Yalova)
26- Sure ve Ayet sayılarından Çift Ayetlerin Sure No toplamları Ayet Toplamları, Tek Ayetlerin Sure No toplamları Ayet Toplamlarının ardışık dizilimi Kriter-26:Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının aralarındaki Sure ve Ayet sayılarından Çift Ayetlerin Sure No toplamları Ayet Toplamları, Tek Ayetlerin Sure No toplamları Ayet Toplamlarının ardışık dizilimi 7'ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu - 12.11.2022 Turkiye)
27- Sure ve Ayet sayılarından Çift Ayetlerin Sure No toplamları, Gauss Teoremine göre Çift ayetlerin miktarının ürettiği sayı ile eşit olmalıdır. Tek Ayetlerin Sure No toplamları, Gauss Teoremine göre Tek ayetlerin miktarının ürettiği sayı ile eşit olmalıdır. Kriter-27: Getireceğiniz yeni Ayet sayıları içinde Sure ve Ayet sayılarından Çift Ayetlerin Sure No toplamları, Gauss Teoremine göre Çift ayetlerin miktarının ürettiği sayı ile eşit olmalıdır. Tek Ayetlerin Sure No toplamları, Gauss Teoremine göre Tek ayetlerin miktarının ürettiği sayı ile eşit olmalıdır.
(Sheikh Mohammad Al-Darsani)
28- Fihristeki Ayet sayıları arasındaki Mutlak Farkların Toplamı Kriter-28:Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının aralarındaki Mutlak Farkların Toplamı 7'ye ve 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Kimliği belirsiz - 12.11.2022 Turkiye)
29- Fihristeki Ayetler Toplamının, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayı Kriter-29: Getireceğiniz yeni Fihristeki Ayetler Toplamının, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayı 19'a tam olarak bölünmelidir
(Ali Adams - QuranCode Sayfa 56 2009 - 2020)
29.1- Fihristeki Sure Toplamları ve Ayet Toplamlarının basamak toplamlı Kriter-29.1: Getireceğiniz yeni Fihristeki Sure Toplamları ve Ayet Toplamlarının basamak toplamlı 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Kourosh Jamneshan - İran)
29.2- Fihristeki Sure Basamak Toplamlarının Alt toplamı ve Ayet Basamak Toplamlarının Alt toplamının basamak toplamlı Kriter-29.2: Getireceğiniz yeni Fihristeki Sure Basamak Toplamlarının Alt toplamı ve Ayet Basamak Toplamlarının Alt toplamının basamak toplamlı 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Kourosh Jamneshan - İran)
29.3- Fihristeki Sure Toplamları ve Ayet Toplamlarının basamak toplamlı ve Sure Basamak Toplamlarının Alt toplamı ve Ayet Basamak Toplamlarının Alt toplamının basamak toplamlı Kriter-29.3: Getireceğiniz yeni Fihristeki Sure Toplamları ve Ayet Toplamlarının basamak toplamlı ve Sure Basamak Toplamlarının Alt toplamı ve Ayet Basamak Toplamlarının Alt toplamının basamak toplamlı Simetrik olarak eşit olmalıdır.
(Kourosh Jamneshan - İran)
30- Fihristeki Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-30:Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi 7'e tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir)
31.1- Fihristeki Çift Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-31.1:Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının içndeki Çift Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir)
31.2- Fihristeki Tek Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-31.2: Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının içndeki Tek Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi 7'ye tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir)
32- Fihristeki Ayet sayılarının barındırdığı bütün Ayet numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-32: Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının barındırdığı bütün Ayet numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir)
32.1- Fihristeki Ayet sayılarının barındırdığı bütün Ayet numaralarının doğal sırasında ardışık diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi Kriter-32.1: Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının barındırdığı bütün Ayet numaralarının doğal sırasında ardışık diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Gökmen Altay - 17.12.2022 USA)
Önemli Not: Kriterler burada son bulmaz, devam ederler. Diğer kriterlerin bu çalışmanın devamı olarak ileride yayınlanması planlanmaktadır. Diğer kirterlerin bazı örneklerini buradan görebilirsiniz
Yukarıda verilmiş olan Kur'an Fihristinde görebileceğiniz gibi, bir kısım araştırmacı tarafından tartışmaya açılmış olan 9.Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetleri kodlamalara dahildir. Bu ateylerin Reşat Halife tarafından matematiksel denkliklerin sonuçları bahane gösterilerek inkarı tamamen keyfi bir yaklaşımdır, Matematiksel bir zorunluluk değildir.
Kur'an fihristindeki surelerin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesi üzerindeki sayısal kodlamalar (Çitf ve Tek - 7 ve 19) yukarıdaki kriterler gibi, aynı kodlama elemetlerini kullanarak oluştukları için aralarında matematiksel bağlantılar vardır ve birbirine bağlı kriterler zinciri uzamaya devam eder. Olasılık değerinin hesaplanması bile mümkün gözükmeyen bu sayısal yapının insanlar tarafından bir benzerinin dizayn edilemeyeceği ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metnin yazılamayacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.
Telif Hakkı © 2022  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com