Menu_2
K O D L A M A     T A B L O S U
Giriş Seviyesi - 1
Tanım: Sol tarafta tablo halinde verilen Orijinal kodlama sayıları aşağıdaki denkliği sağlamaktadır. Sizde orijinal kodlama sayılarında farklı olacak şekilde kendi sayılarınızı sağ tarfataki tabloya yazarak benzer şekilde denkliği sağlayınız.
Orijinal Kodlama Sayıları
Bölüm Kod-1 Kod-2 Toplam
40-Grup 380 64 444
41-Grup 276 48 324
42-Grup 300 53 353
43-Grup 324 44 368
44-Grup 150 16 166
45-Grup 200 31 231
46-Grup 225 36 261
Toplam : 1855 292 2147
Sizin Kodlama Sayılarınız
Bölüm Kod-1 Kod-2 Toplam
40-Grup
41-Grup
42-Grup
43-Grup
44-Grup
45-Grup
46-Grup
Toplam :
Kriter-2: 7 grup için yazacağınız yeni kodlama sayılarının toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir. Olasılık değeri 1/19.
Telif Hakkı © 2022  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com