Menu_2
Kur'an Mushaf Fihristi ( Sure + Ayet ) 19'un katları listesi ( ÇİFT ve TEK Sayısal Simetri - 7 ve 19 İkili Sayısal Kodlama ) Uzman Seviye - 7     Ver:2.0
Genel Kriter: Kur'an benzerini getirme iddiasında olanlar öncelikle Fihrist bilgilerini getirmelidirler. Kur'an'ın fihristi aşağıda verilmiştir. Sure ve Ayet toplamlarının 19'un katı olanlarının seçilmesiyle oluşan listedeki kodlamalar Kriterler olarak tanımlanmıştır. Benzerinin getirilmesi için denklikleri sağlayan benzer Ayet sayılarının getirilmesi gerekir. [ Filtre ] tuşunu kapatarak bütün listeyi görebilirsiniz. Yeni Ayet sayılarını ilgili bölgelere girebilir, sonra [ Enter ] veya [ Hesapla ] tuşunu kullanarak denkliklerin benzer olarak sağlanıp sağlanmadığını görebilirsiniz. Bu kodlamalar fihrist üzerindeki diğer kodlamalara ve oradan da Ha-Mim kodlamalarına bağlanırlar. Kur'an benzerliğinin sağlanması için Ha-Mim kodlamalarının da benzer olarak getirilmesi gereklidir.    Eleştirilere Cevaplar    (Özet Bilgi)    Excel Dosyası
Sure No Sure Adı Ayet
Sayısı
Numarasız
Besmele
Toplam
Ayet
Sure + Ayet
≡ 0 (mod 19)
ÇİFT TEK SURE NO TEK
Sure Tek    Ayet Sayısı
AYET SAYISI TEK
Sure No     Ayet Tek
ÇİFT
Sure No     Ayet Sayısı
TEK
Sure No     Ayet Sayısı
SURE NO ÇİFT
Sure Çift     Ayet Sayısı
AYET SAYISI ÇİFT
Sure No       Ayet Çift
Alt Toplam:
Grup Farkı:
        Sayı Adedi:
Basamak Top: -- --
Bsmk Gen T: -- --
        Toplam Mod 19:
Kriter
No
Açıklama Kodlama Sonuç
  
Detay
4.2-Grup Kodlamalar: Kur'an Mushaf Fihristi sayıları üzerinde ortaya çıkan kodlamalar (Sure+Ayet) ≡ 0 (mod 19)
33.1- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Çift Sayıların ve Tek Sayıların Toplamları,
Listenin 1. yarısındaki ve 2. yarısındaki Sayıların Toplamları,
Yatay ve Dikey Simetri
Filtreyi aktif yaptığınızda daha rahat görebilirsiniz.
Kriter-33.1: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde
Çift Sayıların ve Tek Sayıların Toplamları eşit olmalıdır ve Listenin 1. yarısındaki ve 2. yarısındaki Sayıların Toplamları eşit olmalıdır ve Çift Sayıların Toplamı, Listenin 1. yarısındaki Sayıların Toplamları eşit olmalıdır ve Tek Sayıların Toplamı, Listenin 2. yarısındaki Sayıların Toplamları eşit olmalıdır.
(Sorgulayan Müslüman 2020 - Türkiye/İzmir)
Filtreyi aktif yaptığınızda daha rahat görebilirsiniz.
33.2- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde
Listenin 1. yarısındaki Çift ve Tek Sayıların Adetleri ve 2. yarısındaki Çift ve Tek Sayıların Adetleri
Listenin tamamındaki Çift ve Tek Sayıların Adetleri ve 1 ve 2. yarısındaki Sayıların Adetleri
Filtreyi aktif yaptığınızda daha rahat görebilirsiniz.
Kriter-33.2: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde
Listenin 1. yarısındaki Çift Sayıların adedi 2. yarsındaki Tek Sayıların adedine eşit olmalıdır ve Listenin 2. yarısındaki Tek Sayıların adedi 1. yarsındaki Çift Sayıların adedine eşit olmalıdır ve Listedeki Çift Sayıların adedi 1. yarsındaki Sayıların adedine eşit olmalıdır ve Listedeki Tek Sayıların adedi 2. yarsındaki Sayıların adedine eşit olmalıdır
(Sorgulayan Müslüman 2020 - Türkiye/İzmir)
Filtreyi aktif yaptığınızda daha rahat görebilirsiniz.
34.1- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde

Sure No Tek olanlar ve Ayet Sayılarının Toplamları,
Ayet Sayısı Tek olanlar ve Sure No Toplamları

Sure No Çift olanlar ve Ayet Sayılarının Toplamları,
Ayet Sayısı Çift olanlar ve Sure No Toplamları
Kriter-34.1: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No Tek olanlar ve Ayet Sayılarının Toplamları, Ayet Sayısı Tek olanlar ve Sure No Toplamları
Sure No Çift olanlar ve Ayet Sayılarının Toplamları, Ayet Sayısı Çift olanlar ve Sure No Toplamları eşit olmalıdır
(Sorgulayan Müslüman 2020 - Türkiye/İzmir)
34.3- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde

Sure No Tek olanlar ve Ayet Sayılarının Basamak Toplamı,
Ayet Sayısı Tek olanlar ve Sure No Basamak Toplamı

Sure No Çift olanlar ve Ayet Sayılarının Basamak Toplamı,
Ayet Sayısı Çift olanlar ve Sure No Basamak Toplamı
Kriter-34.3: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No Tek olanlar ve Ayet Sayılarının Basamak Toplamı, Ayet Sayısı Tek olanlar ve Sure No Basamak Toplamı
Sure No Çift olanlar ve Ayet Sayılarının Basamak Toplamı, Ayet Sayısı Çift olanlar ve Sure No Basamak Toplamı eşit olmalıdır
(Sorgulayan Müslüman 2020 - Türkiye/İzmir)
35.1- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Çift olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları, Tek olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları Kriter-35.1: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Çift olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları, Tek olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları eşit olmalıdır
(Sorgulayan Müslüman 2020 - Türkiye/İzmir)
35.3- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Çift Sure No veya Çift Ayet Sayılarının Basamak Toplamı, Tek Sure No veya Tek Ayet Sayılarının Basamak Toplamı Kriter-35.3: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Çift Sure No veya Çift Ayet Sayılarının Basamak Toplamı, Tek Sure No veya Tek Ayet Sayılarının Basamak Toplamı eşit olmalıdır
(Sorgulayan Müslüman 2020 - Türkiye/İzmir)
35.4- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde

ÇİFT olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları

Tek olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları
Kriter-35.4: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde ÇİFT olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları, TEK olan Sure No veya Ayet Sayılarının Toplamları 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)
36- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde

Tablodaki kolonların toplamlarının ardışık dizilimi
Kriter-36: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No ve Ayet Sayılarının Toplamlarını, tablodaki doğal sırasında adışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 20.02.2023 - Türkiye/Yalova)

37- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde oluşan Çift ve Tek gruplarının arasındaki MUTLAK FARKLAR Kriter-37: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde oluşan Çift ve Tek gruplarının arasındaki MUTLAK FARKLAR 19'a eşit olmalıdır
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)
38- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde oluşan grupların Sayı Adetleri Kriter-38: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde oluşan Çift ve Tek gruplarının Sayı Adetleri eşit olmalıdır
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)
39- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No Basamak Toplamlarının ve Ayet Sayılarının Basamak Toplamılarının Tablodaki doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-39: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No Basamak Toplamlarının ve Ayet Sayılarının Basamak Toplamılarının Tablodaki doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)

40- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No ların Tablodaki doğal sırasına göre ardışık dizilimi ve Basamak toplamları, Toplam Ayet Sayılarının Tablodaki doğal sırasına göre ardışık dizilimi ve Basamak toplamları, Ayet Sayılarının dizilimi Kriter-40: Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No ların Tablodaki doğal sırasına göre ardışık dizilimi ve Basamak toplamları, 19'a tam olarak bölünmeli ve Toplam Ayet Sayılarının Tablodaki doğal sırasına göre ardışık dizilimi ve Basamak toplamları, 7'e tam olarak bölünmelidir. Ayet sayılarının dizilimi ise 7'ye bölündüğünde 2 kalanı vermelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)
41- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Tablodaki Satırların Doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-41:Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Tablodaki Satırların Doğal sırasında ardışık dizilimi 7'ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)
42- Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No ve Ayet Grupları Tablosunun Satırların Doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-42:Getireceğiniz yeni Fihrisdeki (Sure+Ayet) 19'un katı listesinde Sure No ve Ayet Grupları Tablosunun Satırların Doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 12.11.2022 - Türkiye/Yalova)
Kur'an Mushaf Fihristi Kodlamaları ( ÇİFT ve TEK Sayısal Simetri - 7 ve 19 İkili Sayısal Kodlama ) Uzman Seviye - 6
22- (40-41-42-43-44-45-46)
Ha-Mim surelerindeki Toplam Ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) ardışık dizilimi
Kriter-22: Getireceğiniz yeni Ayet sayıları içinde 40-41-42-43-44-45-46 nolu surelerin Toplam Ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmeli ve 7' ye bölündüğünde 2 kalanı vermelidir. (Mustafa Kurdoğlu 18.10.2018 - Türkiye/Yalova)
29- Fihristeki Ayetler Toplamının, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayı Kriter-29: Getireceğiniz yeni Fihristeki Ayetler Toplamının, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayı 19'a tam olarak bölünmelidir
(Ali Adams - QuranCode Sayfa 56 2009 - 2020 UK)
29.1- Fihristeki Sure Toplamları ve Ayet Toplamlarının basamak toplamlı Kriter-29.1: Getireceğiniz yeni Fihristeki Sure Toplamları ve Ayet Toplamlarının basamak toplamlı 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Kourosh Jamneshan - İran)
30- Fihristeki Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-30:Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi 7'e tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir - Türkiye)
31.1- Fihristeki Çift Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-31.1:Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının içndeki Çift Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir - Türkiye)
31.2- Fihristeki Tek Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-31.2: Getireceğiniz yeni Ayet sayılarının içndeki Tek Ayet sayılarının doğal sırasında ardışık dizilimi 7'ye tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir - Türkiye)
31.5- Fihristeki Sure No, Ayet Sayısı ve Numarasız Besmele Sayılarının basamaklarının sayısal değerlerinin toplamı Kriter-31.5: Getireceğiniz Fihristeki Sure No, Ayet Sayısı ve Numarasız Besmele Sayılarının basamaklarının sayısal değerlerinin toplamı 7'ye ve 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Habil Ademoğlu - 26.08.2023 Diyarbakır)
31.6- Fihristeki Sure No, Ayet Sayısı ve Numarasız Besmele Sayılarının basamaklarının sayısal değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-31.6: Getireceğiniz Fihristeki Sure No, Ayet Sayısı ve Numarasız Besmele Sayılarının basamaklarının sayısal değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Onur Gündüz - 23.08.2023 Almanya)
31.6-A Fihristeki Sure No, Ayet Sayısı ve Numarasız Besmele Sayılarının basamaklarının sayısal değerlerinin doğal sırasında diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi Kriter-31.6-A: Getireceğiniz Fihristeki Sure No, Ayet Sayısı ve Numarasız Besmele Sayılarının basamaklarının sayısal değerlerinin doğal sırasında diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi 7'ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu - 05.04.2024 Türkiye/Yalova)
32- Fihristeki Surelerin içinde bulunan bütün numaralı Ayetlerin doğal sırasında ardışık dizilimi.

Not: Sure geçişlerinin fark edilmesi için Sure sonlarına nokta eklenmiştir
Kriter-32: Getireceğiniz yeni Fihristeki Surelerin içinde bulunan bütün numaralı Ayetlerin doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(İmran Akdemir - Türkiye)
32.1- Fihristeki Surelerin içinde bulunan bütün numaralı Ayetlerin doğal sırasında ardışık diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi Kriter-32.1: Getireceğiniz yeni Fihristeki Surelerin içinde bulunan bütün numaralı Ayetlerin doğal sırasında ardışık diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Gökmen Altay 17.12.2022 - USA)
Önemli Not: Kriterler burada son bulmaz, devam ederler. Diğer kriterlerin bu çalışmanın devamı olarak ileride yayınlanması planlanmaktadır. Diğer kirterlerin bazı örneklerini buradan görebilirsiniz
Yukarıda verilmiş olan Kur'an Fihristinde görebileceğiniz gibi, bir kısım araştırmacı tarafından tartışmaya açılmış olan 9.Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetleri kodlamalara dahildir. Bu ateylerin Reşat Halife tarafından matematiksel denkliklerin sonuçları bahane gösterilerek inkarı tamamen keyfi bir yaklaşımdır, Matematiksel bir zorunluluk değildir.
Kur'an fihristindeki surelerin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesi üzerindeki sayısal kodlamalar (Çitf ve Tek - 7 ve 19) yukarıdaki kriterler gibi, aynı kodlama elemetlerini kullanarak oluştukları için aralarında matematiksel bağlantılar vardır ve birbirine bağlı kriterler zinciri uzamaya devam eder. Olasılık değerinin hesaplanması bile mümkün gözükmeyen bu sayısal yapının insanlar tarafından bir benzerinin dizayn edilemeyeceği ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metnin yazılamayacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.
Telif Hakkı © 2022  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com