Menu_2
Ha-Mim Kodlama Harfleri Tablosu Giriş Seviyesi - 2     Ver:1.0
Tanım: Kur'an'ın bir benzerini insanlar getiremezler. Bunu içindeki barındırdığı SAYISAL YAPI'ya dayanarak söylüyorum. Sayısal yapıyı getirenlerin, bu sayısal yapıyı barındıran bir metin de getirebileceğini düşünüyorum. Metnin yazılışı, edebi yapısı ile ilgili bir kriter, bir koşul yok. Dolayısıyla benim için sayısal yapının getirilmesi yeterli olacaktır, gerisini İlahiyatçılar, Tarihçiler veya Edebiyatçılar değerlendirecektir. Kur' an benzerini getireceğini iddia edenler, önce SAYISAL YAPIYI getirmelidirler, sonra metni getirirler.
Kriterlerin eleştirisi ve verilen cevaplar hakkında bilgi almak için bu linki kullanabilirsiniz.    Kriterleri Excel Dosyası Olarak Buradan İndirebilirsiniz;      (Özet Bilgi)
Genel Kriter: Kur'an benzeri olduğunu iddia ettiğiniz 7 adet UYDURULMUŞ sure getiriniz. Getireceğiniz surelerin hepsinin aynı başlangıç cümlesi olmalıdır. 7 surenin toplam ayet sayısı min. 400, max 500 olmalıdır. Ayetler numaralandırılmalı, başlangıç cümlesine numara verilmemelidir. Getireceğiniz bu surelerin 2 adet kodlama harfi olmalı ve her surenin 1. ayeti bu harflerden oluşmalıdır, (Ha-Mim harfleri). Grubun 3. suresinin 2. ayetinde ayrıca 3 tane daha ayrı kodlama harfi (Ayn-Sin-Kaf harfleri) bulunmalı ve ayet bu harflerden oluşmalıdır.
Kriter-1: Getireceğiniz 7 adet UYDURULMUŞ surelerin 2 adet kodlama harfi olmalıdır. Her surenin kodlama harflerinin sayılarından oluşan tablonun birinci sütunda 3 basamaklı, ikinci sütununda 2 basamaklı sayılar bulunmalıdır. Kodlama sayılarını  Uydurulmuş Sure Kodları  tablosuna giriniz, sonra [ Hesapla ] tuşunu kullanarak denkliklerin benzer olarak sağlanıp sağlanmadığını görebilirsiniz.
Kur'an Kodları
Sure Mim (40) Ha (8) Toplam
40-Mü'min 380 64 444
41-Fussilet 276 48 324
42-Şûrâ 300 53 353
43-Zuhruf 324 44 368
44-Duhân 150 16 166
45-Câsiye 200 31 231
46-Ahkaf 225 36 261
Toplam : 1855 292 2147
Uydurulmuş Sure Kodları
Sure Mim (40) Ha (8) Toplam
40-Sure
41-Sure
42-Sure
43-Sure
44-Sure
45-Sure
46-Sure
Toplam :
Kriter-2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir. Olasılık değeri 1/19. (Reşat Halife - 1984)
Kriter-3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamının, harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19’a eşit olmalıdır.
Olasılık değeri yaklaşık olarak 40’da 1 ihtimaldir. (Milan Sulc - 1993) Toplam olasılık değeri : 1/19 x 1/40 = 1/760
Telif Hakkı © 2022  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com