Menu_2
Ha-Mim Kodlama Harfleri Tablosu Uzman Seviye - 1     Ver:3.0
Sure Mim (40) Ha (8) Toplam Açıklamalar
Tanım: Kur'an'ın bir benzerini insanlar getiremezler. Bunu içindeki barındırdığı SAYISAL YAPI'ya dayanarak söylüyorum. Sayısal yapıyı getirenlerin, bu sayısal yapıyı barındıran bir metin de getirebileceğini düşünüyorum. Metnin yazılışı, edebi yapısı ile ilgili bir kriter, bir koşul yok. Dolayısıyla benim için sayısal yapının getirilmesi yeterli olacaktır, gerisini İlahiyatçılar, Tarihçiler veya Edebiyatçılar değerlendirecektir. Kur’an benzerini getireceğini iddia edenler, önce SAYISAL YAPIYI getirmelidirler, sonra metni getirirler.
Kriterlerin eleştirisi ve verilen cevaplar hakkında bilgi almak için bu linki kullanabilirsiniz.     Kriterlerin Excel Dosyasını buradan İndir
Genel Kriter: Kur'an benzeri olduğunu iddia ettiğiniz 7 adet UYDURULMUŞ sure getiriniz. Getireceğiniz surelerin hepsinin aynı başlangıç cümlesi olmalıdır. 7 surenin toplam ayet sayısı min. 400, max 500 olmalıdır. Ayetler numaralandırılmalı, başlangıç cümlesine numara verilmemelidir. Getireceğiniz bu surelerin 2 adet kodlama harfi olmalı ve her surenin 1. ayeti bu harflerden oluşmalıdır, (Ha-Mim harfleri). Grubun 3. suresinin 2. ayetinde ayrıca 3 tane daha ayrı kodlama harfi (Ayn-Sin-Kaf harfleri) bulunmalı ve ayet bu harflerden oluşmalıdır.      (Özet Bilgi)      (Ebced)
Kriter-1: Getireceğiniz 7 adet UYDURULMUŞ surelerin 2 adet kodlama harfi olmalıdır. Her surenin kodlama harflerinin sayılarından oluşan tablonun birinci sütunda 3 basamaklı, ikinci sütununda 2 basamaklı sayılar bulunmalıdır. Kodlama sayılarını tablosuna giriniz, sonra [ Hesapla ] tuşunu kullanarak denkliklerin benzer olarak sağlanıp sağlanmadığını görebilirsiniz. [ Tesadüf ] tuşunu kullanarak rastgele sayılar üretebilirsiniz.
Toplam :
Kriter
No
Açıklama Kodlama Sonuç
  
Detay
1.Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin sureler içindeki sayıları üzerinde ortaya çıkan kodlamalar
2- Harf sayılarının Toplamı Kriter-2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir. (Reşat Halife 1984 - USA)
3- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı
Kriter-3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamının, harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olmalıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği Kriter-2 sağlanır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.1- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-1)
Kriter-4.1: Getireceğiniz 7 surenin Grup-1 (ilk üç sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.2- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-2)
Getireceğiniz 7 surenin Grup-2 (son dört sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır. Kriter-3 ve Kriter-4.1'e matematiksel olarak bağlıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği bu eşitlikte sağlanır
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.3- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-3)
Kriter-4.3: Getireceğiniz 7 surenin Grup-3 (İlk üç ile son dört surenin ilk sureleri yer değiştiriyor, ilk üç sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.4- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-4)
Getireceğiniz 7 surenin Grup-4 (İlk üç ile son dört surenin ilk sureleri yer değiştiriyor, son dört sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır. Kriter-3 ve Kriter-4.3'e matematiksel olarak bağlıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği bu eşitlikte sağlanır (Milan Sulc 1993 - USA)
5- Ha-Mim Değerlerinin Satır Gruplarının Ardışık Dizilimi Kriter-5: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
5.1- Ha-Mim Değerleri Satır Grupları Ardışık Diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi Kriter-5.1: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 17.12.2022 - Türkiye/Yalova)
6- Ha-Mim Değerlerinin Sütunlarının Ardışık Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-6: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütun gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
7- Ha-Mim Değerlerinin Satır Gruplarının Ardışık Ters Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-7: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık ters dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
8- Ha-Mim Satır Toplamlarının Ardışık dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-8: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamların sırasıyla ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
9.0- Ha-Mim Satır Toplamlarının Basamakların toplamı.
Kriter-2'in Mesanisi
Kriter-9.0: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının basamak sayılarının toplamı 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
9.1- Tablodaki Satırların Ardışık dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-9.1: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
9.2- Tablodaki Satırların Ardışık dizilimin Basamakların toplamı Kriter-9.2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının basamak sayılarının toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
9.3- Tablodaki Sütunlarının Ardışık Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-9.3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütunlarının ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
10- Satır Toplamlarının Mod 7
Kalanlarının Toplamı
Kriter-10: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının 7' ye bölümlerinden kalanların toplamı 19' a eşit olmalıdır.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
11- Ha-Mim Harflerinin Ebced Değerleri ve Toplam Sayılarının Ardışık Dizilimi Kriter-11: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerleri (Ebced değeri) ile toplam sayılarının tablodaki sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 27.06.2020 - Senegal/Dakar)
Önemli Not: Kriterler bu noktada son bulmaz, bu bölüm için 22. Kritere kadar devam ederler. 22.Kriterden sonra Kur'an Sayısal Kodlaması, Ha-Mim surelerindeki toplam ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) elemanı olduğu, Kur'an fihristindeki 114 surenin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesine bağlanarak genişler ve bütün Kur'an'a sayısal olarak yayılır. Diğer kriterlerin bu çalışmanın devamı olarak ileride yayınlanması planlanmaktadır.    Diğer Kriterleri Excel Dosyası Olarak Buradan İndirebilirsiniz
Kur'an fihristindeki surelerin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesi üzerindeki sayısal kodlamalar (Çitf ve Tek - 7 ve 19) yukarıdaki kriterler gibi, aynı kodlama elemetlerini kullanarak oluştukları için aralarında matematiksel bağlantılar vardır ve birbirine bağlı kriterler zinciri uzamaya devam eder. Olasılık değerinin hesaplanması bile mümkün gözükmeyen bu sayısal yapının insanlar tarafından bir benzerinin dizayn edilemeyeceği ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metnin yazılamayacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.
Telif Hakkı © 2022  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com