EBCED TABLOSU
Ebced değerlerini giriş yapınız ve Tamam tuşunu tıklayınız
            

           BESMELE Cümlesindeki Kodlamalar     Ver:3.0
Açıklama: Kur'an iddiası çok açıktır. 10/38 "Onu o uydurdu" mu diyorlar? De ki "Onun benzeri bir sure (3-5 satır yazı) getirin ..." Kur'an'da surelerin başında Besmele cümlesinin olduğu görülür, dolayısıyla öncelikle Besmele cümlesinin benzerinin getirilmesi gereklidir. Getirilen yazının Kur'an benzerliğini ölçmek mümkündür. Uygulamada Kur'an'daki Besmele ayetinde bulunan kriptografik özellikler benzerlik ölçüm kriterleri olarak sunulmaktadır. Getireceğiniz uydurulmuş surenin başına gelecek olan, kısa 3-5 kelimelik kendi açılış cümlenizi girerek denemelerinizi yapabilirsiniz. Onun benzeri bir sure getirin. Benzerliğin tam olarak onaylanması için tanımlanmış diğer kriterlerin de yazı tarafından sağlanması gereklidir.   Özet Bilgi     (Ebced) - (Latin Alfabe)     Eleştirilere Cevaplar     Kur'an iddiası PDF
AMAÇ:
Bu uygulamada amaç; Metnin matematiksel yapısının benzerliğinin ölçülmesidir. Metinde bir sistematik olduğunu göstermek DEĞİLDİR. Metnin özgün, ayırt edici matematiksel özellikleri ortaya koyulmuştur. Oluşan kodlamalar arasında bir örüntü olması beklenmez, hedeflenmez, benzerlik ölçümü için gerekli görülmemektedir. Metnin matematiksel özellikleri arasından aynı denklik kümesine girenler seçilerek kriptografik yapı oluşturulmuştur.

Metin benzerliğinin ölçülmesi için,
Kodlamaların oluşturulmasındaki kurallar:
1- Bütünsellik: Kodlamalardaki sayılar metnin tamamını kapsamalıdır. Örüntü göstererek bütünsellik ihlal edilebilir.
2- Dizilim: Kodlamalardaki sayılar metnin verdiği sırada olmalıdır. (Düz kodlama varsa Tersi de kullanılabilir)
3- Ölçüt: Kodlamalar mod 19 = 0 denklik kümesinde olmalıdır. ( Mesani olarak mod 7 = 0 varsa alınır. )

Mesani: İkililer, Çiftler, Sarmal. (Çifti, Eşi, Tersi, Tamamlayanı, Diğer parçası)
Kelime Sayısı        Harf Sayısı        Ebcd Toplamı NASIL KULLANILIR:
Bu sayfa İnsanların deneyerek konuyu anlamaları için yapılmıştır. Denemeler yaparsanız anlayabilirsiniz.
Öncelikle bütün açıklamaları okuyunuz. Kriterler listesini inceleyiniz, kriterlerin metnin hangi özelliklerini ölçtüğünü, ne yapılırsa benzeri olabileceğini tasarlamaya çalışınız. Kendi denemelerinizi Arapça alfabeyi kullanarak veya isterseniz Latin alfabeyi kullanarak yapabilirsiniz. Latin alfabeyi kullanmak için aşağıdan Arapça Tik'ini kaldırınız. Boşalan metin bölgesine Latin alfabesini kullanarak yeni bir cümle yazınız ve [ Hesapla ] tuşunu tıklayınız. Kriterlerin hangilerinin sağlandığını aşağıdaki listeden kontrol ediniz. Sağlanmayan kriterlerin sağlanması için yazdığınız cümlede ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini düşününüz. Konunun ciddiyetini, ağırlığını anlamaya başlayacaksınız.
[ Örnek Türkçe Cümle ] tuşunu tıklayınız ve örnek Türkçe cümleyi görünüz. Diğer örnek cümleleri de görünüz.
[ Tesadüf ] tuşunu tıklayarak bilgisayarın sizin için rastgele anlamsız bir cümle oluşturmasını ve hesaplamasını sağlayabilirsiniz. Bu noktada Besmele gibi bir cümlenin tesadüfen oluşamayacağını gözlerinizle görmüş olacaksınız.
[ Kur'an ] tuşunu tıklayarak Besmele cümlesine geri dönebilirsiniz. Allah çok büyüktür.
                                    
Latin Alfabesi için Arapça Tik'ini kaldırınız.
   Arapça:   Hemze(ء):
Kriter
No
Açıklama Kodlama Sonuç
  
Detay
Besmele ayetini oluşturan kelimelerin ve harflerin sayıları üzerinde ortaya çıkan kodlamalar
B1- Besmeledeki Harf sayısı Kriter-B1: Getireceğiniz cümledeki kelimelerin harf sayısı 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Reşat Halife 1974 - USA)
B2- Besmeledeki Kelime Sayısı, Harf sayısı, Ebced Toplamı sayılarının dizilimi Kriter-B2: Getireceğiniz cümledeki Kelime Sayısı, Harf sayısı, Ebced Toplamı sayılarının dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B2.A- Besmeledeki Kelime Sayısı, Harf sayısı sayılarının ve Ebced Toplamının diğer alternatif dizilimleri Kriter-B2.A: Getireceğiniz cümledeki Kelime Sayısı, Harf sayısı sayılarının ve Ebced Toplamının diğer alternatif dizilimleri 19' a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz.
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B3- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının Düz ve Ters doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B3: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının doğal sırasında Düz ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
Cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının doğal sırasında TERS ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Mustafa Kurdoğlu 10.11.2023 - Türkiye/Yalova)
B3.A- Besmeledeki Kelimelerin içindeki harf sayılarının Düz ve Ters doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B3.A: Getireceğiniz cümledeki Kelimelerin içindeki harf sayılarının doğal sırasında Düz ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz.
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
Cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının doğal sırasında TERS ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz.
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B3.B- Besmeledeki Kelimelerin içindeki harf sayılarının ve Kelime sıra numaralarının Düz ve Ters doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B3.B: Getireceğiniz cümledeki Kelimelerin içindeki harf sayılarının ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında Düz ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz.
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
Cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının doğal sırasında TERS ardışık diğer alternatif dizilimleri veya Basamak Toplamı 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz.
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B4- Besmeledeki sırasıyla Kelime sayısı ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının (Kümülatif) toplamlarının Düz ve Ters doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B4: Getireceğiniz cümledeki sırasıyla Kelime sayısı ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının (Kümülatif) toplamlarının doğal sırasında Düz ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
Cümledeki Kelime sayısı ve Kelimelerin içindeki harf sayılarının (Kümülatif) toplamlarının doğal sırasında Ters ardışık dizilimi 7'ye tam olarak bölünmelidir
(Mustafa Kurdoğlu 10.11.2023 - Türkiye/Yalova)
B4.A- Besmeledeki sırasıyla Kelimelerin içindeki harf sayılarının (Kümülatif) toplamlarının Düz ve Ters doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B4.A: Manipülatif bir kodlama örneği. Metinde 2. sırada 7 değerini ve 3. sırara 13 değerini göremiyoruz. Fakat kümülatif toplam olarak kodlama yapılmış. Bunun üstüne bir de bu sayıların basamak toplamları alınmış. Bu tip metinde olmayan unsurlar kullanılarak oluşturulan kodlamalar metnin benzerliğini ortaya koymaktan uzak oldukları için, benzerlik ölçümünde kullanılamazlar.
B4.B- Besmeledeki sırasıyla Kelimelerin içindeki harf sayılarının (Kümülatif) toplamlarının ve Kelime sayısının Düz ve Ters doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B4.B: Getireceğiniz cümledeki sırasıyla Kelimelerin içindeki harf sayılarının (Kümülatif) toplamlarının ve Kelime sayısının doğal sırasında Düz ardışık diğer alternatif dizilimleri veya Basamak Toplamı 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz.
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
Cümledeki Kelimelerin içindeki harf sayılarının (Kümülatif) toplamlarının ve Kelime sayısının doğal sırasında Ters ardışık diğer alternatif dizilimleri 7'ye tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz.
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B5- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B5: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B5.A- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B5.A: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B5.B- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B5.B: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B6- Besmeledeki sırasıyla Kelime sayısı ve Kelimelerin Ebced değerlerinin (Kümülatif) toplamlarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B6: Getireceğiniz cümledeki sırasıyla Kelime sayısı ve Kelimelerin Ebced değerlerinin (Kümülatif) toplamlarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B6.A- Besmeledeki sırasıyla Kelime sayısı ve Kelimelerin Ebced değerlerinin (Kümülatif) toplamlarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B6.A: Manipülatif bir kodlama örneği. Metinde 2. sırada 168 değerini ve 3. sırara 497 değerini göremiyoruz. Fakat kümülatif toplam olarak kodlama yapılmış. Bunun üstüne bir de bu sayıların basamak toplamları alınmış. Bu tip metinde olmayan unsurlar kullanılarak oluşturulan kodlamalar metnin benzerliğini ortaya koymaktan uzak oldukları için, benzerlik ölçümünde kullanılamazlar.
B6.B- Besmeledeki sırasıyla Kelime sayısı ve Kelimelerin Ebced değerlerinin (Kümülatif) toplamlarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B6.B: Getireceğiniz cümledeki sırasıyla Kelime sayısı ve Kelimelerin Ebced değerlerinin (Kümülatif) toplamlarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B7- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında Düz ve Ters ardışık dizilimi ve Basamak Toplamı Kriter-B7: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında Düz ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
Cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında Ters ardışık dizilimi ve Basamak Toplamı 19'a tam olarak bölünmelidir
(Mustafa Kurdoğlu 10.11.2023 - Türkiye/Yalova)
B7.A- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında Düz ve Ters ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B7.A: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında Düz ve Ters ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)


Düz dizilimde kodlama varsa Ters dizilimdeki kodlama dikkate alınmalıdır.
B7.B- Besmeledeki Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında Düz ve Ters ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B7.B: Getireceğiniz cümledeki Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında Düz ve Ters ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B8- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin Kümülatif toplamlarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B8: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin Kümülatif toplamlarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a ve 7'e tam olarak bölünmelidir
(Mustafa Kurdoğlu 05.12.2023 - Türkiye/Yalova)
B8.A- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin Kümülatif toplamlarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B8.A: Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harflerin Ebced değerlerinin Kümülatif toplamlarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a ve 7'e tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B9- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harf sıra numaraları ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B9 Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harf sıra numaraları ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B9.A- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harf sıra numaraları ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B9.A Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harf sıra numaraları ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B9.B- Besmeledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harf sıra numaraları ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B9.B Getireceğiniz cümledeki Kelime sıra numarası ve Kelimelerdeki Harf sıra numaraları ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)

Metnin verdiği düz sıralamada kodlama ortaya çıkmıyorsa, Ters dizilimden üretiene bütün kodlamalar manipülatif bir kodlama haline gelir. Kabul edilmemelidir.

Metinde kendini gösteren, yapılabilmesi matematiksel olarak mümkün olan fakat insanın kapasitesini aşan bir sayısal yapı ortaya koyulmalıdır. Metnin barındırdığı bu niteliklere sahip bir kriptoloji o yazının insan ürünü olamayacağını gösterir.
B10- Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B10 Getireceğiniz cümledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B10.A- Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B10.A Getireceğiniz cümledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B11- Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B11 Getireceğiniz cümledeki Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B11.A- Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B11.A Getireceğiniz cümledeki Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B12- Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B12 Getireceğiniz cümledeki Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B12.A- Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B12.A Getireceğiniz cümledeki Besmeledeki Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaraları ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B13- Besmeledeki Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B13 Getireceğiniz cümledeki Besmeledeki Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B13.A- Besmeledeki Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B13.A Getireceğiniz cümledeki Besmeledeki Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerleri ve Harf sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B14- Besmeledeki Kelime harf sayısı ve Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B14 Getireceğiniz cümledeki Kelime harf sayısı ve Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B14.A- Besmeledeki Kelime harf sayısı ve Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B14.A Getireceğiniz cümledeki Kelime harf sayısı ve Kelime Ebced değerleri ve Harflerin Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)

Metnin verdiği düz sıralamada kodlama ortaya çıkmıyorsa, Ters dizilimden üretiene bütün kodlamalar manipülatif bir kodlama haline gelir. Kabul edilmemelidir.

Metinde kendini gösteren, yapılabilmesi matematiksel olarak mümkün olan fakat insanın kapasitesini aşan bir sayısal yapı ortaya koyulmalıdır. Metnin barındırdığı bu niteliklere sahip bir kriptoloji o yazının insan ürünü olamayacağını gösterir.
B15- Besmeledeki Kelime harf sayısı ve Harflerin Ebced değerleri ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B15 Getireceğiniz cümledeki Kelime harf sayısı ve Harflerin Ebced değerleri ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
B15.A- Besmeledeki Kelime harf sayısı ve Harflerin Ebced değerleri ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B15_A Getireceğiniz cümledeki Kelime harf sayısı ve Harflerin Ebced değerleri ve Kelime Ebced değerlerinin doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B16- Besmeledeki Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi Kriter-B16 Getireceğiniz cümledeki Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
Ve 7'ye tam olarak bölünmelidir
(Mustafa Kurdoğlu 08.01.2024 - Türkiye/Yalova)
B16.A- Besmeledeki Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri Kriter-B16.A Getireceğiniz cümledeki Harf sıra numaraları ve Kelime sıra numaralarının doğal sırasında ardışık diğer alternatif dizilimleri 19'a tam ve 7'ye olarak bölündüğünü kontrol ediniz
(Denkliği Sağlamıyor - Kur'an benzerlik ölçümünde dikkate alınmadı)
B17- Besmeledeki Her Kelimenin Harf sıra numaralarının doğal sırasında diziliminden oluşan sayıların toplamı Kriter-B17 Getireceğiniz cümledeki Her Kelimenin Harf sıra numaralarının doğal sırasında diziliminden oluşan sayıların toplamı 19'a tam olarak bölünmelidir
(Abdullah Arık 1992-2012 - USA)
Önemli Not: Kriterler burada son bulmaz, devam ederler. Kur'an Sayısal Kodlaması, Ha-Mim surelerindeki kodlamalar ve bu surelerin ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) elemanı olduğu, Kur'an Mushaf fihristindeki 114 surenin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesine bağlanarak genişler ve bütün Kur'an'a sayısal olarak yayılır. Diğer kriterleri KUR'AN Kodları menüsünden görebilirsiniz.
Kur'an Mushaf fihristindeki surelerin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesi üzerindeki sayısal kodlamalar (Çitf ve Tek - 7 ve 19) yukarıdaki kriterler gibi, aynı kodlama elemetlerini kullanarak oluştukları için aralarında matematiksel bağlantılar vardır ve birbirine bağlı kriterler zinciri uzamaya devam eder. Olasılık değerinin tam olarak hesaplanması bile mümkün gözükmeyen bu sayısal yapının insanlar tarafından bir benzerinin dizayn edilemeyeceği ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metnin yazılamayacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.
Telif Hakkı © 2023  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com