Menu_2
Ha-Mim Kodlama Harfleri Tablosu Uzman Seviye - 3     Ver:3.0
Tanım: Kur'an'ın bir benzerini insanlar getiremezler. Bunu içindeki barındırdığı SAYISAL YAPI'ya dayanarak söylüyorum. Sayısal yapıyı getirenlerin, bu sayısal yapıyı barındıran bir metin de getirebileceğini düşünüyorum. Metnin yazılışı, edebi yapısı ile ilgili bir kriter, bir koşul yok. Dolayısıyla benim için sayısal yapının getirilmesi yeterli olacaktır, gerisini İlahiyatçılar, Tarihçiler veya Edebiyatçılar değerlendirecektir. Kur’an benzerini getireceğini iddia edenler, önce SAYISAL YAPIYI getirmelidirler, sonra metni getirirler.
Kriterlerin eleştirisi ve verilen cevaplar hakkında bilgi almak için bu linki kullanabilirsiniz.    Kriterleri Excel Dosyası Olarak Buradan İndirebilirsiniz;      (Özet Bilgi)
Genel Kriter: Kur'an benzeri olduğunu iddia ettiğiniz 7 adet UYDURULMUŞ sure getiriniz. Getireceğiniz surelerin hepsinin aynı başlangıç cümlesi olmalıdır. 7 surenin toplam ayet sayısı min. 400, max 500 olmalıdır. Ayetler numaralandırılmalı, başlangıç cümlesine numara verilmemelidir. Getireceğiniz bu surelerin 2 adet kodlama harfi olmalı ve her surenin 1. ayeti bu harflerden oluşmalıdır, (Ha-Mim harfleri). Grubun 3. suresinin 2. ayetinde ayrıca 3 tane daha ayrı kodlama harfi (Ayn-Sin-Kaf harfleri) bulunmalı ve ayet bu harflerden oluşmalıdır. (Ebced) - (Latin Alfabe)
[ Tesadüf ] tuşunu kullanarak rastgele sayılar üretebilirsiniz. Text giriş alanlarını (gri bölgeler) sağ alt köşeden büyüterek, kodlamaları daha rahat detaylı görebilirsiniz.   Kodlama Resmi
Sure Mim (40) Ha (8) Toplam Ha(8) ve Mim(40) harflerinin dizilimi Ha(8)-Mim(40) ve Ayn(70)-Sin(60)-Kaf(100) harflerinin dizilimi
Toplam :
Kriter-1: Getireceğiniz 7 adet UYDURULMUŞ surelerin 2 adet kodlama harfi olmalıdır. Tablonun birinci sütunda 3 basamaklı, ikinci sütununda 2 basamaklı sayılar bulunmalıdır. Bu sayılar Ha-Mim ve Ayn-Sin-Kaf tablosuna gireceğiniz Ha ve Mim harflerinin sayısal değerlerinin (8 ve 40) (Ebced) - (Gametria) diziliminden alınarak otomatik olarak oluşturulacaktır. Kriter-12: Getireceğiniz 7 adet UYDURULMUŞ surelerin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan kodlama 19’a tam olarak bölünmelidir. Bu sayılar Ha-Mim ve Ayn-Sin-Kaf tablosundan alınacaktır. Kriter-13: Getireceğiniz 7 adet UYDURULMUŞ surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır. 7 surenin kodlama harflerinin, (3. surenin 2. ayetindeki kodlama harfleri, 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için) sayısal değerlerinin (Ebced) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir. 7’ye bölündüğünde 2 kalanı verdiğine dikkat ediniz.
Kodlama harflerinin sayısal değerlerini (8, 40 ve 70, 60, 100) tabloya giriniz, sonra [ Hesapla ] tuşunu kullanarak benzerliği ölçünüz.
Ayn-Sin-Kaf harflerinin dizilimi
Kriter
No
Açıklama Kodlama Sonuç
  
Detay
1.Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin sureler içindeki sayıları üzerinde ortaya çıkan kodlamalar
2- Harf sayılarının Toplamı Kriter-2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir. (Reşat Halife 1984 - USA)
3- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı
Kriter-3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamının, harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olmalıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği Kriter-2 sağlanır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.1- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-1)
Kriter-4.1: Getireceğiniz 7 surenin Grup-1 (ilk üç sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.2- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-2)
Getireceğiniz 7 surenin Grup-2 (son dört sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır. Kriter-3 ve Kriter-4.1'e matematiksel olarak bağlıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği bu eşitlikte sağlanır
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.3- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-3)
Kriter-4.3: Getireceğiniz 7 surenin Grup-3 (İlk üç ile son dört surenin ilk sureleri yer değiştiriyor, ilk üç sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.4- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-4)
Getireceğiniz 7 surenin Grup-4 (İlk üç ile son dört surenin ilk sureleri yer değiştiriyor, son dört sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır. Kriter-3 ve Kriter-4.3'e matematiksel olarak bağlıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği bu eşitlikte sağlanır (Milan Sulc 1993 - USA)
5- Ha-Mim Değerlerinin Satır Gruplarının Ardışık Dizilimi Kriter-5: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
5.1- Ha-Mim Değerleri Satır Grupları Ardışık Diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi Kriter-5.1: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 17.12.2022 - Türkiye/Yalova)
6- Ha-Mim Değerlerinin Sütunlarının Ardışık Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-6: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütun gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
7- Ha-Mim Değerlerinin Satır Gruplarının Ardışık Ters Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-7: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık ters dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
8- Ha-Mim Satır Toplamlarının Ardışık dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-8: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamların sırasıyla ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
9.0- Ha-Mim Satır Toplamlarının Basamakların toplamı.
Kriter-2'in Mesanisi
Kriter-9.0: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının basamak sayılarının toplamı 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
9.1- Tablodaki Satırların Ardışık dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-9.1: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
9.2- Tablodaki Satırların Ardışık dizilimin Basamakların toplamı Kriter-9.2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının basamak sayılarının toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
9.3- Tablodaki Sütunlarının Ardışık Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-9.3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütunlarının ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
10- Satır Toplamlarının Mod 7
Kalanlarının Toplamı
Kriter-10: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının 7' ye bölümlerinden kalanların toplamı 19' a eşit olmalıdır. Olasılık değeri 1/7
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Toplam olasılık değeri: 6.3 Kentilyonda 1
11- Ha-Mim Harflerinin Ebced Değerleri ve Toplam Sayılarının Ardışık Dizilimi Kriter-11: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerleri (Ebced değeri) ile toplam sayılarının tablodaki sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19' a tam olarak bölünmelidir. Olasılık değeri 1/133
(Mustafa Kurdoğlu 27.06.2020 - Senegal/Dakar)
Toplam olasılık değeri: 843.6 Kentilyonda 1 (8Gz Bilgisayar 535 milyon yıl)
2.Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin EBCD değerlerinin sureler içindeki dizilimlerinde ortaya çıkan kodlamalar
12- Ha-Mim Harflerinin Ebced Değerlerinin Sureler içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-12: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan kodlama 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 14.11.2018- Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Ayn(70)-Sin(60)-Kaf(100) Harflerinin Ebced Değerlerinin 42.Sure içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Getireceğiniz ğiniz 7 surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır. 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için sayısal değerlerinin sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 7' ye bölündüğünde 2 kalanı verdiğine dikkat ediniz.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 - Türkiye/Yalova)
13- Ha-Mim ve Ayn-Sin-Kaf Harflerinin Ebced Değerlerinin Sureler içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-13: Getireceğiniz 7 surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır. 7 surenin kodlama harflerinin, (3. surenin 2. ayetindeki kodlama harfleri, 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için) sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir.
7' ye bölündüğünde 2 kalanı verdiğine dikkat ediniz.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 - Türkiye/Yalova)
Önemli Not: Kriterler bu noktada son bulmaz, bu bölüm için 22. Kritere kadar devam ederler. 22.Kriterden sonra Kur'an Sayısal Kodlaması, Ha-Mim surelerindeki toplam ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) elemanı olduğu, Kur'an fihristindeki 114 surenin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesine bağlanarak genişler ve bütün Kur'an'a sayısal olarak yayılır. Diğer kriterlerin bu çalışmanın devamı olarak ileride yayınlanması planlanmaktadır.    Diğer Kriterleri Excel Dosyası Olarak Buradan İndirebilirsiniz
Kur'an fihristindeki surelerin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesi üzerindeki sayısal kodlamalar (Çitf ve Tek - 7 ve 19) yukarıdaki kriterler gibi, aynı kodlama elemetlerini kullanarak oluştukları için aralarında matematiksel bağlantılar vardır ve birbirine bağlı kriterler zinciri uzamaya devam eder. Olasılık değerinin hesaplanması bile mümkün gözükmeyen bu sayısal yapının insanlar tarafından bir benzerinin dizayn edilemeyeceği ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metnin yazılamayacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.
Telif Hakkı © 2022  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com