Menu_2
Ha-Mim Kodlama Harfleri Tablosu Uzman Seviye - 4.1     Ver:3.0
Genel Kriter: 7 adet UYDURULMUŞ sure getiriniz. Getireceğiniz surelerin hepsinin aynı başlangıç cümlesi olmalıdır. 7 surenin toplam ayet sayısı min. 400, max 500 olmalıdır. Ayetler numaralandırılmalı, başlangıç cümlesine numara verilmemelidir. Getireceğiniz bu surelerin 2 adet kodlama harfi olmalı ve her surenin 1. ayeti bu harflerden oluşmalıdır, (Ha-Mim). Grubun 3. suresinin 2. ayetinde ayrıca 3 tane daha ayrı kodlama harfi (Ayn-Sin-Kaf) bulunmalı ve ayet bu harflerden oluşmalıdır.    Kriterlerin eleştirisine Cevaplar    Kriterleri Excel Dosyası Olarak Buradan İndirebilirsiniz    (Özet Bilgi)  K15-1   K15-2  
Kriter-1: Getireceğiniz 7 adet UYDURULMUŞ surelerin 2 adet kodlama harfi olmalıdır. Her surenin kodlama harflerinin sayılarından oluşan tablonun birinci sütunda 3 basamaklı, ikinci sütununda 2 basamaklı sayılar bulunmalıdır. Bu sayılar aşağıdaki tabloya gireceğiniz Ha ve Mim harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced) - (Latin Alfabe) (8 ve 40) diziliminden alınarak oluşturulacaktır.   K16-1   K16-2
Sure Mim (40) Ha (8) Toplam Ha(8)-Mim(40) ve Ayn(70)-Sin(60)-Kaf(100)
kodlama harflerinin sayısal değerleri
Ayet
No
Kod
Harf
Sayısı
Ebcd
Toplam
Ayet
Harf
T-Ebcd
Mutlak
1.Fark
Mutlak
2.Fark
Mutlak
3.Fark
T-Ebcd
Toplam
Toplam
T-Ebcd
Ayet
Mod7
Toplam
Ayet
Mod19
Toplam
Toplam :
Kriter
No
Açıklama Kodlama Sonuç
  
Detay
1.Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin sureler içindeki sayıları üzerinde ortaya çıkan kodlamalar
2- Harf sayılarının Toplamı Kriter-2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir. (Reşat Halife 1984 - USA)
3- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı
Kriter-3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamının, harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olmalıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği Kriter-2 sağlanır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.1- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-1)
Kriter-4.1: Getireceğiniz 7 surenin Grup-1 (ilk üç sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.2- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-2)
Getireceğiniz 7 surenin Grup-2 (son dört sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır. Kriter-3 ve Kriter-4.1'e matematiksel olarak bağlıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği bu eşitlikte sağlanır
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.3- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-3)
Kriter-4.3: Getireceğiniz 7 surenin Grup-3 (İlk üç ile son dört surenin ilk sureleri yer değiştiriyor, ilk üç sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır.
(Milan Sulc 1993 - USA)
4.4- Harf sayıları toplamının
Basamaklardaki sayıların
toplamına oranı (Grup-4)
Getireceğiniz 7 surenin Grup-4 (İlk üç ile son dört surenin ilk sureleri yer değiştiriyor, son dört sure) sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19' a eşit olamalıdır. Kriter-3 ve Kriter-4.3'e matematiksel olarak bağlıdır. Bu kriterler sağlandığında matematiksel bir zorunluluk gereği bu eşitlikte sağlanır (Milan Sulc 1993 - USA)
5- Ha-Mim Değerlerinin Satır Gruplarının Ardışık Dizilimi Kriter-5: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
5.1- Ha-Mim Değerleri Satır Grupları Ardışık Diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi Kriter-5.1: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık diziliminin, ardışık basamaklarının toplamlarından oluşan sayıların dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 17.12.2022 - Türkiye/Yalova)
6- Ha-Mim Değerlerinin Sütunlarının Ardışık Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-6: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütun gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
7- Ha-Mim Değerlerinin Satır Gruplarının Ardışık Ters Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-7: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık ters dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
8- Ha-Mim Satır Toplamlarının Ardışık dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-8: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamların sırasıyla ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
9.0- Ha-Mim Satır Toplamlarının Basamakların toplamı.
Kriter-2'in Mesanisi
Kriter-9.0: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının basamak sayılarının toplamı 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
9.1- Tablodaki Satırların Ardışık dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-9.1: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
9.2- Tablodaki Satırların Ardışık dizilimin Basamakların toplamı Kriter-9.2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının basamak sayılarının toplamı 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
9.3- Tablodaki Sütunlarının Ardışık Dizilimi.
Kriter-5'in Mesanisi
Kriter-9.3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütunlarının ardışık dizilimi 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Kaan Gümüşay 16.01.2022 - Türkiye/İstanbul)
10- Satır Toplamlarının Mod 7
Kalanlarının Toplamı
Kriter-10: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının 7' ye bölümlerinden kalanların toplamı 19' a eşit olmalıdır. Olasılık değeri 1/7
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 - Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Toplam olasılık değeri: 6.3 Kentilyonda 1
11- Ha-Mim Harflerinin Ebced Değerleri ve Toplam Sayılarının Ardışık Dizilimi Kriter-11: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerleri (Ebced değeri) ile toplam sayılarının tablodaki sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19' a tam olarak bölünmelidir. Olasılık değeri 1/133
(Mustafa Kurdoğlu 27.06.2020 - Senegal/Dakar)
Toplam olasılık değeri: 843.6 Kentilyonda 1 (8Gz Bilgisayar 535 milyon yıl)
2.Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin EBCD değerlerinin sureler içindeki dizilimlerinde ortaya çıkan kodlamalar
12- Ha-Mim Harflerinin Ebced Değerlerinin Sureler içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-12: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan kodlama 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 14.11.2018- Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Ayn(70)-Sin(60)-Kaf(100) Harflerinin Ebced Değerlerinin 42.Sure içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Getireceğiniz ğiniz 7 surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır. 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için sayısal değerlerinin sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 7' ye bölündüğünde 2 kalanı verdiğine dikkat ediniz.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 - Türkiye/Yalova)
13- Ha-Mim ve Ayn-Sin-Kaf Harflerinin Ebced Değerlerinin Sureler içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-13: Getireceğiniz 7 surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır. 7 surenin kodlama harflerinin, (3. surenin 2. ayetindeki kodlama harfleri, 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için) sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir.
7' ye bölündüğünde 2 kalanı verdiğine dikkat ediniz.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 - Türkiye/Yalova)
14- İçinde Allah lafzı bulunan Ha-Mim surelerini ayetlerinde bulunan kodlama Harflerinin Ebced Değerlerinin sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-14: Getireceğiniz 7 surenin, kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunduğu ayetlerindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 08.12.2020 - Senegal/Dakar)
İçinde Lillahi lafzı bulunan Ha-Mim surelerini ayetlerindeki kodlama Harflerinin Ebcedlerinin dizilimi Getireceğiniz 7 surenin, kitabın sahibinin veya yazarının ikinci isminin bulunduğu ayetlerindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 7' ye bölündüğünde 2 kalanı verdiğine dikkat ediniz.
(Mustafa Kurdoğlu 08.12.2020 - Senegal/Dakar)
3.1-Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin EBCD değerlerinin surelerin ayetlerine dağılımlarında ortaya çıkan kodlamalar
15- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında kodlama Harflerinin Ebced toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-15: Getireceğiniz 7 suredeki kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin ayet bazındaki toplamlarının ardışık sıralanmasından oluşan büyük sayı 7' ye ve 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 - Türkiye/Yalova)
16- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-16: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir. (Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
17- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının 1. kademe Mutlak Farklarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-17: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 1. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 10.04.2021 - Senegal/Dakar)
18- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının 2. kademe Mutlak Farklarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi dizilimi Kriter-18: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 2. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 10.04.2021 - Senegal/Dakar)
Kriter-17'nin Mesanisi
Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının 3. kademe Mutlak Farklarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 3. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 7' ye bölündüğünde 2 kalanı verdiğine dikkat ediniz.
(Mustafa Kurdoğlu 10.04.2021 - Senegal/Dakar)
19.A- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı x Kodlama Harf Sayısı x Ebced Toplamı) çarpımlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.A: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının çarpımlarından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 7' a tam olarak bölünmelidir. (Mustafa Kurdoğlu 06.12.2023 - Türkiye/Yalova)
19.B- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı x Genel Toplam) çarpımlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.B: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası ve Genel toplam çarpımlarından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir. (Mustafa Kurdoğlu 06.12.2023 - Türkiye/Yalova)
19.1- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında Ebced Toplamları ve (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.1: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının ve Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
Kriter-19.2'nin Mesanisi
19.2- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamları ve Ebced Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.2: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının ve Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
19.3- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında Ebced Toplamları ve (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık dizilimi Kriter-19.3: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının ve Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
19.4- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamları ve Ebced Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık dizilimi Kriter-19.4: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının ve Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
20.1- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan ayetlerin (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi
Kriter-20.1: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan Ayetler için (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 20.03.2019 - Türkiye/Yalova)
20.2- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan ayetlerin (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi
Kriter-20.2: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan Ayetler için (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 20.03.2019 - Türkiye/Yalova)
20.2.1- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan Ebced Toplamlarında ve Ayette Allah lafzı bulunanlarda Ayet sayılarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi
Kriter-20.2.1: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan Ebced Toplamlarında ve Ayette kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunanlarda Ayet sayılarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19'a ve 7'ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 05.07.2023 - Türkiye/Yalova)
20.2.2- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan Ebced Toplamlarında ve Ayette Allah lafzı bulunanların Sure ve Ayet sayılarının basamak toplamları
Kriter-20.2.2: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan Ebced Toplamlarında ve Ayette kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunanların Sure ve Ayet sayılarının basamak toplamları 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 05.07.2023 - Türkiye/Yalova)
20.2.3- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan Ebced Toplamlarında ve Ayette Allah lafzı bulunanlarda Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerlerinin doğal sırasına göre ardışık dizilimi


Kriter-20.2.3: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan Ebced Toplamlarında ve Ayette kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunanlarda Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerlerinin doğal sırasına göre ardışık dizilimi 7'ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 05.07.2023 - Türkiye/Yalova)
20.3- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette Allah lafzı bulunanlarda Ayet sayılarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi
Kriter-20.3: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunanlarda Ayet sayılarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 16.01.2023 - Türkiye/Yalova)
20.4- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette Allah lafzı bulunanların Sure ve Ayet sayılarının basamak toplamları
Kriter-20.4: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunanların Sure ve Ayet sayılarının basamak toplamları 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 16.01.2023 - Türkiye/Yalova)
20.5- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette Allah lafzı bulunanlarda Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerlerinin doğal sırasına göre ardışık dizilimi


Kriter-20.5: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunanlarda Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerlerinin doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 16.01.2023 - Türkiye/Yalova)
20.5.1- Ha-Mim surelerindeki
≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette Allah lafzı bulunanlarda Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerlerinin doğal sırasına göre ardışık dizilimi


Kriter-20.5.1: Getireceğiniz 7 surede ≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarında ve Ayette kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunanlarda Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerlerinin doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19'a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 05.07.2023 - Türkiye/Yalova)
20.6- Ha-Mim surelerindeki 42. Şura Suresi 2. ayetteki Ayn-Sin-Kaf kodlama harflerinin 42. Surede üçünün birden geçtiği Ayetler Kriter-20.6: Getireceğiniz 7 surede, 42.Surede 2. ayetteki 3 adet kodlama harflerinin 42. Surede üçünün birden geçtiği Ayetlerin sayısı 19' a tam olarak bölünmelidir ve bu ayetlerin numaralarının doğal sırasında ardışık dizilimi 7'e tam olarak bölünmelidir. Ayet numaraları 1. kademe Mutlak Farkların dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(İsmail Turan 24.03.2023 - Türkiye/Van)
20.7- Ha-Mim sureleri Numaralı ve Numarasız ayetlerdeki Ha-Mim kodlama harflerinin ikisinin birden geçtiği Ayet sayıları Kriter-20.7: Getireceğiniz 7 surede, Numaralı ayetlerdeki Ha-Mim kodlama harflerinin ikisinin birden geçtiği Ayet sayısı 19' a tam olarak bölünmelidir. Ayet numaralarının toplamı 19'a ve Sure Numaralarının toplamı ise 7'ye tam olarak bölünmelidir. Numarasız ayetlerdeki Ha-Mim kodlama harflerinin ikisinin birden geçtiği Ayet sayısı 7'e tam olarak bölünmelidir.
(İsmail Turan 24.03.2023 - Türkiye/Van)
21- İçinde Allah lafzı bulunan Ha-Mim surelerini ayetlerindeki Ebced dizilimi ve (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-21: Getireceğiniz 7 surenin, kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunduğu ayetlerindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre dizilimi ve (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 08.12.2020 - Senegal/Dakar)
Önemli Not: Kriterler 21.kriterde son bulmaz, devam ederler. 22.Kriterden sonra Kur'an Sayısal Kodlaması, Ha-Mim surelerindeki toplam ayet sayılarının (Besmele + numaralı Ayetler) elemanı olduğu, Kur'an fihristindeki 114 surenin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesine bağlanarak genişler ve bütün Kur'an'a sayısal olarak yayılır. Diğer kriterlerin bu çalışmanın devamı olarak ileride yayınlanması planlanmaktadır.    Diğer Kriterleri Excel Dosyası Olarak Buradan İndirebilirsiniz
Kur'an fihristindeki surelerin ayet sayılarının oluşturduğu sayı kümesi üzerindeki sayısal kodlamalar (Çitf ve Tek - 7 ve 19) yukarıdaki kriterler gibi, aynı kodlama elemetlerini kullanarak oluştukları için aralarında matematiksel bağlantılar vardır ve birbirine bağlı kriterler zinciri uzamaya devam eder. Olasılık değerinin hesaplanması bile mümkün gözükmeyen bu sayısal yapının insanlar tarafından bir benzerinin dizayn edilemeyeceği ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metnin yazılamayacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.
Telif Hakkı © 2022  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com