Menu_2
YAZI EDİTÖRÜ
Max 30 satır yazınızı bu alana giriş yapınız ve Tamam tuşunu tıklayınız
            
Kısa Yazı Kodlama Denemeleri Uzman Seviye - 1 *** Yazı Girişi ***     Ver:3.0
Açıklama: Kur'an iddiası çok açıktır. 10:38 "Onu o uydurdu" mu diyorlar? De ki "Onun benzeri bir sure (3-5 satır yazı) getirin ..." Getirilen yazının Kur'an benzerliğini ölçmek mümkündür. Uygulamada örnek bir yazı verilmiştir ve Kur'an'da Ha-Mim surelerinde 419 satırlık yazıda bulunan özelliklerin benzerlik ölçüm kriterlerinden 14 tanesi bu örnek yazıya uygulanmıştır. Örnek yazı kriterleri sağlamadığı için benzer değildir. Siz kendi kısa yazınızı girerek denemelerinizi yapabilirsiniz. Onun benzeri bir sure getirin. Benzerliğin tam olarak onaylanması için tanımlanmış diğer kriterlerin de yazı tarafından sağlanması gereklidir. Kur'an orijinal kodlamasını görmek için Kur'an tuşunu tıklayınız.     Eleştirilere Cevaplar    Kriterleri Excel Dosyası Olarak Buradan İndirebilirsiniz    (Özet Bilgi)    Kur'an iddiası PDF
Kodlama hakkında genel bilgi: Yazıda H(8)-M(40) ve O(70)-S(60)-K(100) harfleri ile kodlama yapılır. Kur'an yazısında bu kodlama harfleri kullanıldığı için benzer özelliklerin ölçümünde bu harfler tercih edilmiştir. H-M harflerinin 8 ve 40 sayısal değerleri bütün yazıya uygulanır. O-S-K harflerinin 70, 60 ve 100 olan sayısal değerleri seçilen satırlara uygulanacaktır. Kur'an örneğinde olduğu gibi O-S-K harfkerinin kodlamalarını yazının iç satırlarına, satır atlamadan uygulayın. Kriterlerin detaylı açıklamaları listede verilmiştir. Harflerin sayısal değerlerine bu linklerden ulaşabilirsiniz. (Ebced) - (Latin Alfabe) (Yazının ilk satırı açılış cümlesi olduğu için satır numarası verilmemiştir. Açılış cümlesi benzerlik kriterleri için KUR'AN Kodları menüsünden Besmele Kodları sekmesine bakınız.)
Sıra
No
 -    ve    -   - 
Yazı Girişi
EBCD Değerleri Dizilimi Harf
Sayısı
EBCD
Toplamı
Genel
Toplam
1.Kademe
Mutlak
Fark
2.Kademe
Mutlak
Fark
Genel
Çarpım-A
Genel
Çarpım-B
EBCD Top
&
Genel Top
Genel Top
&
EBCD Top
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
Kriter
No
Açıklama Kodlama Sonuç
  
Detay
1.Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin sureler içindeki sayıları üzerinde ortaya çıkan kodlamalar
2- Ha-Mim Harflerinin Harf sayılarının Toplamı Kriter-2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamı 19'a tam olarak bölünmelidir. Olasılık değeri 1/19.
11- Ha-Mim Harflerinin Ebced Değerleri ve Toplam Sayılarının Ardışık Dizilimi Kriter-11: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerleri (Ebced değeri) ile toplam sayılarının tablodaki sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19' a tam olarak bölünmelidir. Olasılık değeri 1/133
(Mustafa Kurdoğlu 27.06.2020 - Senegal/Dakar)
2.Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin EBCD değerlerinin sureler içindeki dizilimlerinde ortaya çıkan kodlamalar
12- Ha-Mim Harflerinin Ebced Değerlerinin Sureler içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-12: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan kodlama 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 14.11.2018- Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
13- Ha-Mim ve Ayn-Sin-Kaf Harflerinin Ebced Değerlerinin Sureler içindeki Harflerin sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-13: Getireceğiniz 7 surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır. 7 surenin kodlama harflerinin, (3. surenin 2. ayetindeki kodlama harfleri, 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için) sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19' a tam olarak bölünmeli ve 7' ye bölündüğünde 2 kalanı vermelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 - Türkiye/Yalova)
3.1-Grup Kodlamalar: Ha-Mim kodlama harflerinin EBCD değerlerinin surelerin ayetlerine dağılımlarında ortaya çıkan kodlamalar
15- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında kodlama Harflerinin Ebced toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-15: Getireceğiniz 7 suredeki kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin ayet bazındaki toplamlarının ardışık sıralanmasından oluşan büyük sayı 7' ye ve 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 - Türkiye/Yalova)
16- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-16: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir. (Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 - Türkiye/Yalova)
17- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının 1. kademe Mutlak Farklarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-17: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 1. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 10.04.2021 - Senegal/Dakar)
18- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının 2. kademe Mutlak Farklarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi dizilimi Kriter-18: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 2. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 10.04.2021 - Senegal/Dakar)
19.A- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı x Kodlama Harf Sayısı x Ebced Toplamı) çarpımlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.A: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının çarpımlarından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 7' a tam olarak bölünmelidir. (Mustafa Kurdoğlu 06.12.2023 - Türkiye/Yalova)
19.B- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı x Genel Toplam) çarpımlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.B: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası ve Genel toplam çarpımlarından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19' a tam olarak bölünmelidir. (Mustafa Kurdoğlu 06.12.2023 - Türkiye/Yalova)
19.1- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında Ebced Toplamları ve (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.1: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının ve Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 7' ye tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
19.2- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamları ve Ebced Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık dizilimi Kriter-19.2: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının ve Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
19.3- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında Ebced Toplamları ve (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık dizilimi Kriter-19.3: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının ve Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
19.4- Ha-Mim surelerinin ayetler bazında (Ayet Sayısı + Kodlama Harf Sayısı + Ebced Toplamı) toplamları ve Ebced Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık dizilimi Kriter-19.4: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının ve Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19' a tam olarak bölünmelidir.
(Mustafa Kurdoğlu 25.05.2022 - Türkiye/Yalova)
Telif Hakkı © 2023  Mustafa Kurdoğlu | Tüm Hakları Saklıdır - 7ve19.com